Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2022. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν αλλά και σε αυτούς που διακρίθηκαν. Οι μαθητές που συμμετείχαν μέσω του εξεταστικού κέντρου της ΕΜΕ Λευκάδας και διακρίθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Η βράβευση  θα γίνει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Τα παιδιά που διακρίθηκαν από τον Νομό Λευκάδας είναι:

 

Στοιχεία μαθητή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Πατρώνυμο Μαθητή Σχολείο προέλευσης Εξεταστικό Κέντρο ΤΑΞΗ ΒΑΘΜΟΣ χαρακτηρισμος
510003 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Δημοτικού 64 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510004 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ Δημοτικού 92 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510009 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΩΜΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ Δημοτικού 88 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510013 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΣΟΚΟΛ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤ Δημοτικού 100 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510014 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β Δημοτικού 92 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510015 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β Δημοτικού 96 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510018 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ Δημοτικού 88 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510019 ΚΥΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ Δημοτικού 92 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510021 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β Δημοτικού 100 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510024 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΥΔΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ Δημοτικού 92 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510026 ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β Δημοτικού 96 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510035 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β Δημοτικού 100 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510038 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β Γυμνασίου 64 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510040 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΖΑΚΕΛΙΝΑ ΕΚΤΟΡΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Δημοτικού 76 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510043 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α Γυμνασίου 68 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510044 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β Δημοτικού 92 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510045 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Δημοτικού 64 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510046 ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ Δημοτικού 92 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510047 ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ Δημοτικού 88 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510048 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α Γυμνασίου 88 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510051 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΒΕΛΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤ Δημοτικού 88 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ
510053 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΖΩΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Ε Δημοτικού 72 ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΕ

Ακολουθούν βασικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις επιδόσεις των μαθητών στο εξεταστικό μας κέντρο.

                                                                    ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
 Ο διαγωνισμός Πυθαγόρας αναφέρεται σε μαθηματικές ικανότητες. Με βάση την βιβλιογραφία της έρευνας της διδακτικής των Μαθηματικών,  σχετικά με τις μαθηματικές ικανότητες, οι ερωτήσεις έχουν οργανωθεί σε 8 είδη μαθηματικών ικανοτήτων.
 1) Αριθμητική ικανότητα, είναι η ικανότητα χειρισμού αριθμητικών μεγεθών.
 2) Γεωμετρική ικανότητα, είναι η ικανότητα διάκρισης και υπολογισμού γεωμετρικών μεγεθών.
 3) Ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού, δύο βασικές πτυχές του είναι η ικανότητα εντοπισμού και εφαρμογής κανόνων (μοτίβα) και ο αναλογικός συλλογισμός.
 4) Συνδυαστική ικανότητα, είναι η ικανότητα διάκρισης περιπτώσεων και οργάνωσης συνδυασμών.
 5) Ικανότητα μετάφρασης δεδομένων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο πλαίσιο. Βασικές δραστηριότητες που απαιτούν αυτήν την ικανότητα είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων από ένα διάγραμμα, από ένα σχήμα ή από μία εικόνα καθώς και η μεταφορά αριθμητικών δεδομένων από μία περιγραφή σε ένα συμβολικό επίπεδο.
 6) Αλγοριθμική ικανότητα είναι η ικανότητα αναγνώρισης, δημιουργίας και χειρισμού αλγορίθμων. Η ικανότητα αυτή στον διαγωνισμό Πυθαγόρα εξετάζεται σε όλες τις ομάδες εκτός της Β΄Δημοτικού.
 7) Αλγεβρική ικανότητα είναι η ικανότητα χειρισμού αφηρημένων ποσοτήτων, συνήθως γραμμάτων. Η ικανότητα αυτή στον διαγωνισμό Πυθαγόρα εξετάζεται μόνο στο Γυμνάσιο.
 8) Ικανότητα λύσης προβλήματος είναι μία σύνθετη ικανότητα οργάνωσης δεδομένων η οποία απαιτεί την συνδυαστική χρήση των παραπάνω ικανοτήτων ώστε να δοθεί απάντηση – λύση σε μία κατάσταση προβλήματος
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ
  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
  Β ΔΗΜ E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8  E19,E20,E21 E9,E10,E11,E12 E16,E17,E18 E13,E14,E15     E22,E23,E24,E25
  Γ+Δ ΔΗΜ E1,E2,E3,E4,E5 E15,E16,E17 E6,E7,E8 E12,E13,E14 E9,E10,E11 E18,E19,E20   E21,E22,E23,E24,E25
  Ε+ΣΤ ΔΗΜ E21,E22,E23,E24,E25 E12,E13,E14 E6,E7,E8 E12,E13,E14 E9,E10,E11 E18,E19,E20   E21,E22,E23,E24,E25
  Α ΓΥΜΝ E1,E2,E3 E13,E14,E15  E4,E5,E6 E10,E11,E12 E7,E8,E9 E16,E17,E18 E19,E20,E21 E22,E23,E24,E25
  Β ΓΥΜΝ E1,E2,E3 E13,E14,E15 E4,E5,E6 E10,E11,E12 E7,E8,E9 E16,E17,E18 E19,E20,E21 E22,E23,E24,E25
  Γ ΓΥΜΝ E1,E2,E3 E13,E14,E15 E4,E5,E6 E10,E11,E12 E7,E8,E9 E16,E17,E18 E19,E20,E21 E22,E23,E24,E25

 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΩΣΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ  
Ερώτηση Β Δημοτικού Γ Δημοτικού Δ Δημοτικού Ε Δημοτικού ΣΤ Δημοτικού Α Γυμνασίου Β Γυμνασίου
E1 83 100 100 60 100 75 0
E2 100 100 100 60 100 100 100
E3 83 33 64 80 100 88 50
E4 67 50 55 20 100 88 50
E5 100 100 91 80 100 75 100
E6 83 100 36 40 100 12 0
E7 83 83 100 80 67 75 0
E8 92 100 64 60 67 75 50
E9 83 100 100 100 100 75 100
E10 92 67 100 80 100 62 100
E11 83 83 73 80 100 100 50
E12 92 83 82 40 100 88 100
E13 75 50 64 80 100 75 100
E14 42 83 64 60 100 50 50
E15 67 100 100 80 100 38 0
E16 58 67 91 40 100 12 0
E17 75 50 55 80 67 50 100
E18 92 67 64 40 67 88 0
E19 92 83 73 0 100 38 0
E20 58 67 82 100 100 38 100
E21 58 67 91 80 100 75 100
E22 75 83 91 20 100 50 50
E23 75 33 64 40 67 25 0
E24 67 17 45 40 33 25 50
E25 83 83 73 60 33 50 100