Σας προσκαλούμε στη Βιβλιοθήκη

Την Τρίτη 17 Μαΐου 2016, ώρα 6μ.μ.

στην ιδρυτική συνάντηση της Λέσχης ανάγνωσης.

Η Λέσχη ιδρύεται σε συνεργασία με το παράρτημα Λευκάδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

και απευθύνεται σε όσους αγαπούν το βιβλίο.

Στις προτεραιότητες της Λέσχης περιλαμβάνεται

η αξιοποίηση σπουδαίων σύγχρονων βιβλίων του τμήματος Θετικών επιστημών Δωρεάς Πέτρου & Νίτας Αργύρη στη Βιβλιοθήκη.

*Τι είναι η λέσχη ανάγνωσης

Είναι μια ομάδα ανθρώπων που έχουν συμφωνήσει να συναντιούνται τακτικά (συνήθως μία φορά το μήνα) και να συζητούν για βιβλία που αποφάσισαν να διαβάσουν από κοινού.

Η Λέσχη Ανάγνωσης λειτουργεί με απλό τρόπο, αποτελεί ουσιαστικά μια παρέα, με κοινό ενδιαφέρον την ανάγνωση και τη συζήτηση.

Μια ευχάριστη και εποικοδομητική απασχόληση, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μελών της, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της σχέσης μας με το διάβασμα, και της ανθρώπινης συντροφιάς.

Καθοριστικός είναι ο ρόλος των συντονιστών, που υπενθυμίζουν ειδοποιώντας τα υπόλοιπα μέλη για την επικείμενη συνάντηση, ή συντονίζουν την κουβέντα κλπ.

Χώρος συνάντησης θα είναι η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας.

Παράλληλες εκδηλώσεις της λέσχης ανάγνωσης
Πρόσκληση ομιλητών και διοργάνωση εκδηλώσεων –παρουσιάσεων κλπ
Επισκέψεις σε συναφείς, με το θέμα του βιβλίου, χώρους: εκθέσεις, μουσεία κλπ.

*Η Λέσχη ιδρύεται στα πρότυπα της Λέσχης «Θαλής + φίλοι»

* Απόσπασμα από το Ε.ΚΕ.ΒΙ.