ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020-2022

 Πρόεδρος: Ευσταθόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Αντιπρόεδρος: Κατηφόρης Παναγιώτης, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Γενικός Γραμματέας: Φωτεινού Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός

 Ειδικός Γραμματέας: Βανδώρος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός

 Ταμίας: Τζίφας Νικόλαος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Πεδρικάρης Ανδρέας, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Μέλος: Νούλης Δημήτριος, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης


ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018-2020

 Πρόεδρος: Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Τζίφας, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Κονιδάρης, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Ειδικός Γραμματέας: Βάρσος Δημήτριος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Ταμίας: Χαράλαμπος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Ευαγγελία Φωτεινού, Εκπαιδευτικός

 Μέλος: Αναστασία Κακλαμάνη, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης


ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016-18

 Πρόεδρος: Νικόλαος Κονιδάρης, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων 

Γενικός Γραμματέας: Ευρυδίκη Τούμπα, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Ειδικός Γραμματέας: Αθανασία Ζαβιτσάνου, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Ταμίας: Χαράλαμπος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Νικόλαος Τζίφας , Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Μέλος: Χρήστος Λώλης, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης


ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014-16

 Πρόεδρος: Νικόλαος Κονιδάρης, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Τζίφας , Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Γενικός Γραμματέας: Ευρυδίκη Τούμπα, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Ειδικός Γραμματέας: Αθανασία Ζαβιτσάνου, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Ταμίας: Χαράλαμπος Ευσταθόπουλος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Κατερίνα Τετράδη, Εκπαιδευτικός

 Μέλος: Δημήτριος Βρέκος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης