ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος Λευκάδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), καλεί τα μέλη του Παραρτήματος σε Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00 στα Γραφεία του Παραρτήματος στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας στα Βαρδάνια. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα στις 11.00 π.μ.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Απολογισμός δράσης απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής για τη διετία 2013-2015.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Προτάσεις και προγραμματισμός δράσης για την επόμενη διετία.
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα οργανώσει τις εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής.
  5. Εκλογές.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2016 και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ                                                     Ε. ΤΟΥΜΠΑ