Σήμερα 17-10-2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 π.μ.. συνήλθε η Εφορευτική επιτροπή που εκλέχτηκε από τη γενική συνέλευση  για να διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής και νέου Εποπτικού Συμβουλίου.

Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:

 • Ψήφισαν   25
 • Έγκυρα ψηφοδέλτια  25
 • Άκυρα  0
 • Λευκά   0

Οι υποψήφιοι και οι ψήφοι που συγκέντρωσαν φαίνονται στην παρούσα κατάσταση.

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           11
 • ΒΑΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  10
 • ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ            21
 • ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                         17
 • ΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 17
 • ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                14
 • ΤΖΙΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      23
 • ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                21

 

Τακτικά μέλη (με τις αντίστοιχες ψήφους) εκλέχτηκαν οι:

 • ΤΖΙΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                      23
 •  ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           21
 • ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                21
 • ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                        17
 • ΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                 17
 • ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                14
 • ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                           11

ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ               14
 • ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 17            
 • ΛΩΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                           13

Εκλέγονται: Βλάχος Χαράλαμπος, Ζαβιτσάνος Χρήστος, Λώλης Χρήστος.