Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει κάθε έτος τέσσερις Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς. Ο σκοπός των διαγωνισμών της ΕΜΕ είναι η διάδοση και καλλιέργεια της Μαθηματικής σκέψης, η ανάδειξη νέων μαθηματικών ταλέντων και η προώθησή τους στα πλαίσια των καθιερωμένων Διεθνών Μαθηματικών Διαγωνισμών. Οι τέσσερις αυτοί διαγωνισμοί χαρακτηρίζονται με τα ονόματα :

  • ΘΑΛΗΣ”
  • “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ”
  • “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” και
  • “ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ”

Ο πρώτος διαγωνισμός “ΘΑΛΗΣ” διενεργείται στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.  Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τάξεων των Λυκείων και των Β και Γ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας. Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό της Β’  Γυμνασίου έχουν και μαθητές της Α’ Γυμνασίου ή του Δημοτικού με ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στα Μαθηματικά που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Τα θέματα του διαγωνισμού είναι διαφορετικά για κάθε τάξη. Ο μαθητής που θέλει να λάβει μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στον διευθυντή του σχολείου του μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται, ως προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής, στην εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και του ορισμού του αριθμού των επιτυχόντων προσδιορίζεται ο βαθμός που ορίζεται ως βάση για κάθε τάξη από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ. Σχετικός πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ. Επίσης ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στις Τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές, τα Παραρτήματα της ΕΜΕ και όπου αλλού κρίνεται αυτό αναγκαίο.

Ο δεύτερος διαγωνισμός “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” διενεργείται στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου με θέματα διαφορετικά για κάθε τάξη. Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όσοι συγκέντρωσαν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό “ΘΑΛΗΣ”. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και του ορισμού του αριθμού των επιτυχόντων προσδιορίζεται ο βαθμός που ορίζεται ως βάση για κάθε τάξη από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ. Σχετικός πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ. Επίσης ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στις Τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές, τα Παραρτήματα της ΕΜΕ και όπου αλλού κρίνεται αυτό αναγκαίο.

Ο τρίτος διαγωνισμός “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” διενεργείται στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όσοι επέτυχαν στο δεύτερο διαγωνισμό “ΕΥΚΛΕΙΔΗ”. Σχετικός πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ. Στη συνέχεια από το Δ.Σ. της ΕΜΕ συντάσσεται έγγραφο – ανακοίνωση το οποίο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ η οποία και εκδίδει σχετική εγκύκλιο η οποία αποστέλλεται σε όλες τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ο διαγωνισμός «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, το διαγωνισμό Νέων και στο διαγωνισμό των Μεγάλων. Στο διαγωνισμό Νέων συμμετέχουν οι μαθητές του Γυμνασίου, ενώ στο διαγωνισμό Μεγάλων συμμετέχουν οι μαθητές Λυκείου .

Ο τέταρτος διαγωνισμός “ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ” διενεργείται αρχές Απριλίου χωρισμένος σε δύο κατηγορίες «Μικρών» και «Μεγάλων». Λαμβάνουν μέρος όσοι μαθητές βραβεύθηκαν στο διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» με σκοπό την επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις Βαλκανιάδες και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.

Οι παραπάνω χρονικοί προσδιορισμοί είναι ενδεικτικοί και μπορούν να αναπροσαρμοστούν εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. Ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των διαγωνισμών για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται από το Δ.Σ της ΕΜΕ. Στη συνέχεια το Δ.Σ της ΕΜΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ, η οποία εκδίδει σχετική εγκύκλιο, ενημερώνουν τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμών. Μέσω δε των Διευθύνσεων και των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των Σχολείων όλης της χώρας για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμών. Στη συνέχεια οι διευθυντές των σχολείων μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών. Επίσης εκδίδεται Δελτίο Τύπου το οποίο κοινοποιείται στα Μ.Μ.Ε. και τον Τύπο.

Εξεταστέα ύλη για τον πρώτο διαγωνισμό “ΘΑΛΗΣ” για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του Π.Ι. για τα Μαθηματικά.
Εξεταστέα ύλη για τον δεύτερο διαγωνισμό “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων καθώς και η διδακτέα ύλη του Α’ τριμήνου αυτής της τάξης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του Π.Ι. για τα Μαθηματικά.
Εξεταστέα ύλη για τον τρίτο διαγωνισμό “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”  και τον «Προκριματικό διαγωνισμό» θεωρείται η ύλη των Διεθνών Μαθηματικών Ολυμπιάδων.