Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Ε.Μ.Ε. διοργανώνει τον 75ο διαγωνισμό Μαθηματικών “Ο Θαλής”. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1 Νοεμβρίου 2014.

Για το σκοπό αυτό, το παράρτημά μας διοργανώνει φροντιστηριακά μαθήματα Μαθηματικών ,τα οποία θα διεξάγονται στο χώρο του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, με έναρξη το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014.

Όσοι καθηγητές μαθηματικών επιθυμούν να διδάξουν στα μαθήματα, να το δηλώσουν στα μέλη του Δ.Σ. του παραρτήματος έως την Τρίτη

30-9-2014.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ