Το Παράρτημα Λευκάδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ιδρύθηκε το 2014. Διοικείται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Ευσταθόπουλο Χαράλαμπο. Αν και αριθμεί λίγα χρόνια λειτουργίας, έχει διοργανώσει μια σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων οι οποίες προβάλουν τη μαθηματική επιστήμη.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Πρόεδρος: Ευσταθόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Αντιπρόεδρος: Κατηφόρης Παναγιώτης, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Γενικός Γραμματέας: Φωτεινού Ευαγγελία, Εικπαιδευτικός

 Ειδικός Γραμματέας: Βανδώρος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός

 Ταμίας: Τζίφας Νικόλαος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Περδικάρης Ανδρέας, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 Μέλος: Νούλης Δημήτριος, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης