•    3-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
  • Ionian Blue Hotel, Λευκάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. αριθμ. 2 άρθρο του Καταστατικού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα:…

Ε.Μ.Ε. – Παράρτημα Λευκάδας

Το Παράρτημα Λευκάδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ιδρύθηκε το 2014. Διοικείται από επταμελή Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Κονιδάρη…